Capital Circle

Europese verordening ECSP

KOM Group B.V. heeft sinds 30 november 2022 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning als crowdfundingdienstverlener en staat geregistreerd onder nummer 32000003. KOM Group hanteert o.a. het label 'Capital Circle' en mag de volgende crowdfundingdiensten verlenen:

  • het faciliteren van het verstrekken van leningen;
  • het toepassen van kredietscores op crowdfundingprojecten;
  • het voorstellen van de prijs en/of de rentevoet voor crowdfundingaanbiedingen;

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) crowdfundingdienstverleners als platform. DNB houdt prudentieel toezicht, waarbij DNB kijkt naar financiële waarborgen zoals het beschikbare eigen vermogen van de crowdfundingdienstverlener.

Capital Circle is volgens de definities van de AFM geen beleggingsmaatschappij, geen bank, geen fonds (voor gemene rekening) en/of vermogensbeheerder. Capital Circle geeft geen advies over hoe u moet investeren. Capital Circle wijst u op het risico dat geld uitlenen als onderdeel van crowdfunding aan MKB-ondernemers via haar platform kan betekenen dat uw inleg verloren gaat.

Meer info? Bezoek dewebsite van de AFM.

De AFM raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.

Crowdfundingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel en de voor crowdfunding toegelaten instrumenten vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel.