Capital Circle

Hoe werkt Crowdfunding via Capital Circle

Crowdfunding als bedrijfsfinanciering is inmiddels een belangrijk begrip, maar wat is de betekenis hiervan? Crowdfunding is een vorm van cofinanciering. Meerdere investeerders beleggen een bedrag naar keuze. Samen brengen deze investeerders een gevraagd doelbedrag bijeen. Voor de ondernemer is dit een manier van geld lenen zonder bank. Voor de investeerders is het een toegankelijke wijze om het spaargeld te laten renderen en (lokale) ondernemers te ondersteunen.

Er zijn inmiddels veel succesvolle voorbeelden bekend van projecten die door middel van crowdfinanciering zijn gerealiseerd. Ook het aantal platforms die crowdfunding faciliteren, is sterk toegenomen. Dit is geen toeval. Banken zijn immers steeds terughoudender bij het verstrekken van een financiering. Voor een ondernemer is het dus prettig om een bankvrije financiering te kunnen verkrijgen. Daarnaast is de rente op spaarsaldi de afgelopen jaren flink afgenomen. Voor een spaarder (of een zakelijke belegger) is het om die reden zeer aantrekkelijk om rendement te behalen door middel van crowdfunding.

Investeren in crowdfunding via Capital Circle

Hoe werkt crowdfunding bij Capital Circle?

Capital Circle is een online financieringsplatform, dat ondernemers en beleggers bij elkaar brengt. Elke ondernemer met een financieel onderbouwd plan, kan dit op ons platform aanbieden. De crowd aan beleggers die zich reeds bij Capital Circle hebben aangesloten, kunnen nu direct in het project beleggen. De beleggers van Capital Circle zijn zowel particulier als zakelijk. Bovendien is het project zichtbaar voor elke bezoeker van de website.

Om onze wijze van crowdfunding voor een zo groot mogelijk doelgroep aantrekkelijk en effectief te houden, hanteert Capital Circle enkele kaders.

  • Elke ondernemer en elke belegger is welkom;
  • De minimale hoofdsom is € 25.000,-, de maximale hoofdsom is € 5.000.000,-;
  • De minimale belegging is € 100,-;
  • Ondernemers betalen de beleggers volgens een (annuïtaire, lineaire of aflossingsvrije) terugbetaalschema met een vast rentepercentage gedurende de looptijd;
  • De minimale looptijd is 6 maanden, de maximale looptijd is 60 maanden.

Waarom samenwerken met Capital Circle?

Capital Circle onderscheidt zich op verschillende punten ten opzichte van vergelijkbare platforms. Voor zowel ondernemers als voor beleggers, brengt dit voordelen met zich mee. Zo is Capital Circle een voorloper als het gaat om technologische ontwikkelingen. Capital Circle is één van de eerste partijen in Nederland die haar online dienstverlening volledig heeft geconformeerd naar de Europese wet- en regelgeving. U kunt er dus op rekenen dat uw belang als ondernemer of als belegger optimaal wordt behartigd.

Een van de belangrijkste gevolgen van deze wet- en regelgeving (ECSP 2020/1503), is dat het voor een crowdfundingdienstverlener verplicht is om samen te werken met een betaaldienstverlener. Capital Circle heeft gekozen voor de samenwerking metOnline Payment Platform (OPP). Zij beschikken over de benodigde PSD2-vergunning. Sinds oktober 2023 gaat ál het betaalverkeer via OPP. Zo is elke ondernemer en elke belegger gegarandeerd van veilige en betrouwbare geldstromen.

Verder faciliteert Capital Circle directe communicatie tussen de ondernemer en haar beleggers. Dit is een unieke functionaliteit die het platform van Capital Circle biedt. U kunt zich als belegger dan ook rechtstreeks tot de ondernemer richten met vragen over de propositie. Ook gedurende de looptijd blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van het door u gefinancierde initiatief. Voor een ondernemer is het dus zeer eenvoudig om de aangesloten beleggers op de hoogte te blijven houden gedurende de looptijd.

Tot slot is Capital Circle voorloper in de markt voor wat betreft de juridische structurering van de lening. De belangen van iedere belegger, worden via de Stichting Security Trustee KOM Group samengebracht. Deze Stichting is bevoegd om namens alle beleggers keuzes te maken en oplossingen te zoeken in het geval van een betalingsachterstand. Als ondernemer hoeft u dus niet met alle individuele beleggers om tafel als u een verzoek aan hen wilt doen. Als belegger wordt u volledig ontzorgt en hoeft u niet zelf achter uw inleg aan, in het geval van bijvoorbeeld het faillissement van de onderneming.

Zekerheid voor beide partijen

Als platform voor crowdfunding, hecht Capital Circle veel waarde aan transparante en volledige informatievoorziening. Onze procedures en onze checks & balances zijn hierop afgestemd. Om u hier kort kennis mee te laten maken, het volgende.

Capital Circle due diligence

Een ondernemer dient zijn plannen bij Capital Circle in, onderbouwd met relevante documentatie. Capital Circle beoordeelt deze stukken op grond van een vijftal categorieën. Per categorie wordt een risicoscore toegekend, die wordt uitgewerkt in een risicoanalyse. Deze analyse wordt gedeeld op het platform en is dus zichtbaar voor iedere geïnteresseerde. Als belegger kunt u er dus van uitgaan, dat een project op de website beoordeeld is en is voorzien van een risicoscore met toelichting.

Crowd due diligence

Wij betrekken de beleggers zo veel als mogelijk bij de fase van funding. Zoals vermeld, worden alle relevante documenten, plus onze toelichting hierop, gedeeld op het platform. Beleggers kunnen hier vragen over stellen en hun mening geven via het reactie menu. Onze ervaring leert dat beleggers zeer scherp zijn en dat er altijd goede vragen worden gesteld. Dit is prettig voor de ondernemer, die wordt uitgedaagd om zijn project optimaal toe te lichten. Hiermee kunnen andere beleggers worden gemotiveerd om mee te doen. Ook is dit prettig voor de overige, wellicht minder ervaren beleggers, die de berichtenwisseling kan volgen.

Indeling in risicoklassen

Capital Circle hanteert standaard een zestal risicoklassen. Deze klassen lopen uiteen van zeer laag tot zeer hoog. Inherent aan crowdfunding is namelijk een grote, heterogene groep beleggers. Iedereen heeft andere voorkeuren en iedereen zal risico in meer of mindere mate kunnen verdragen. Capital Circle past het aanbod van projecten hier zo veel als mogelijk op aan. Dit maakt het voor een belegger toegankelijk en eenvoudig om projecten te selecteren die precies bij het risicoprofiel aansluiten.

Risicoklassen Capital Circle

Stichting Security Trustee KOM Group

Zoals genoemd, is Stichting Security Trustee KOM Group opgericht om de belangen van de beleggers tezamen te behartigen. Formeel gezien is de stichting contractspartij bij de overeenkomst van geldlening. Elke belegger geeft de stichting het mandaat om de overeenkomst van geldlening aan te gaan en eventueel alternatieve betalingsafspraken te maken, mocht daar noodzaak voor zijn. Mocht het voorkomen dat er een betalingsachterstand ontstaat, dan kunnen de vertegenwoordigers van de stichting snel schakelen om te zorgen dat de betaling toch nog volgt. Daarbij is er voor de stichting een rol weggelegd om de beleggers te blijven informeren, met name als de ondernemer dat onvoldoende doet. Mocht het tot een incassotraject of tot het uitwinnen van de zekerheden komen, dan gebeurt dit onder regie van de Stichting Security Trustee KOM Group.

De kosten van crowdfunding bij Capital Circle

De kosten van onze dienstverlening zijn voor zowel ondernemers als voor beleggers relatief laag. Capital Circle hanteert een duurzaam verdienmodel gebaseerd op succes en transactiekosten en hanteert bewust geen rentemarge zoals traditionele partijen dat doen.

Als belegger bij Capital Circle betaalt u 1% per jaar over de daadwerkelijk uitstaande gelden. Dat betekent dat het registreren van een account en het onboarden bij Stichting Derdengelden Online Payment Platform voor u kosteloos is. Deze kosten worden alleen in rekening gebracht bij de maandelijkse doorbetaling aan u. Zo wordt er geen fee ingehouden bij uw investering in een project.

Als ondernemer betaalt u eenmalig een toetsingsfee, van € 395,-. Na toetsing doet Capital Circle een voorstel onder welke voorwaarden uw propositie kan worden gepubliceerd. Bij overeenstemming over de voorwaarden, betaalt u een publicatiefee van € 350,-. Als de financiering slaagt, dan betaalt u een succesfee van ten minste 2% (met een minimum van € 2.000,-). Deze fee wordt meegefinancierd en wordt ingehouden op het uit te betalen doelbedrag. Daarnaast betaalt u maandelijks een adminfee van € 0,25 per belegger, per maand.

Geen administratieve zorgen

Capital Circle streeft ernaar om u als ondernemer en als belegger optimaal te ontzorgen. Dat wil zeggen dat wij de gehele leningadministratie bijhouden en voor u inzichtelijk maken in uw account. Ook het betaalverkeer organiseren wij in samenwerking met OPP. Mocht een project om wat voor reden dan ook niet doorgaan (bijvoorbeeld omdat toegezegde zekerheden onverhoopt niet gevestigd kunnen worden), dan zorgt Capital Circle ervoor dat u als belegger uw betaalde belegging binnen enkele dagen terugkrijgt.