Hulp nodig? Bel ons op 010 - 30 20 303

Over Capital Circle

'A Circle of Trust'

Over Capital Circle

Capital Circle is een initiatief van ervaren ondernemers uit de technologie- en financiële sector. Coert Coomans heeft inmiddels 15 jaar ervaring bij verschillende ICT-bedrijven. Mede daardoor heeft hij meer dan 50.000 bedrijven in het MKB aan zich weten te binden.

Capital Circle komt voort uit de activiteiten die Belcentrale en Protagonist tot een succes hebben gemaakt. Zo maken de software en ontwikkelstructuren van Capital Circle een goed werkend, overzichtelijk en transparant online platform. De inhoudelijke kennis van ervaren ondernemers en financieel specialisten is daaraan toegevoegd. Voordat ondernemers hun projecten op ons platform mogen aanbieden, worden hun bedrijven getoetst op verschillende objectieve criteria, zoals omzet, kredietwaardigheid, winstgevendheid en solvabiliteit. Dit laten we doen door een onafhankelijke instantie (Graydon); de resultaten plaatsen we online. Capital Circle heeft ontheffing van de AFM.

'Met een maximaal transparant platform schept Capital Circle een omgeving waar relaties van wederzijds vertrouwen ontstaan.'

Missie

Wij brengen kredietwaardige Nederlandse MKB-ondernemingen met een bewezen track record samen met investeerders die solide projecten en aantrekkelijke rendementen zoeken. We helpen ze nieuwe perspectieven te verkennen met ons online platform. Ons platform geeft maximale openheid en helderheid over de financieringsaanvraag, de achtergronden van de projecten, de ondernemer die daarachter staat en de onafhankelijke ratings die de onderneming beoordelen. Door vertrouwen te scheppen, zorgen we ervoor dat investeerders en ondernemers elkaar vinden in solide en rendabele projecten. Investeerders kunnen direct via het platform de door hen gekozen projecten financieren.

Visie

MKB-ondernemingen vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het economisch herstel biedt nieuwe groeikansen in deze sector. Helaas is financiering duur en moeilijk geworden - met name bij projecten tot één miljoen euro geven banken vaak niet thuis. Dit geldt zelfs voor aanvragen van goedlopende, solide MKB-bedrijven die zich al jaren met sterke omzetcijfers hebben bewezen.

Tegelijkertijd zijn de rentes op vermogen laag. Investeerders zijn op zoek naar solide investeringsmogelijkheden tegen een aantrekkelijk rendement. Wij vinden dat succesvolle MKB'ers niet langer geremd moeten worden in hun ambities. Ondernemers zien immers als geen ander het potentieel van hun bedrijf.

Ondernemers maken graag gebruik van de financiële mogelijkheden die investeerders hen bieden. Andersom geldt dat investeerders zekerheid op hun investeringen halen uit hard werkende, naar rendement strevende ondernemers. Vertrouwen is daarbij cruciaal. Voorwaarde is daarom dat ondernemers die meedoen onafhankelijk getoetst zijn. Voorbeelden van toetsing zijn kredietwaardigheid en ondernemerskwaliteiten.

Kernwaarden

Zakendoen op basis van vertrouwen, daar geloven wij in. Vertrouwen ontstaat tussen mensen die al langer samen zakendoen en die hun onderlinge afspraken nakomen. Capital Circle schept dit vertrouwen. Ook tussen nieuwe zakenrelaties. Met een maximaal transparant platform creëren we een omgeving waar relaties van wederzijds vertrouwen ontstaan.

Investeerders en ondernemers profiteren zowel online als offline van de innovatieve diensten van Capital Circle. Niet alleen het platform zelf, maar ook de investeringsvormen zijn vernieuwend.

'Zakendoen kan alleen op basis van vertrouwen.'

We adviseren investeerders om risico's te spreiden. Want spreiding is volgens ons de ultieme sleutel voor risicobeheersing en hogere rendementen.

Vraag en aanbod zijn bepalend voor de rente die betaald wordt op een lening. De zogenoemde 'Live Projecten' op het Capital Circle platform worden aangeboden tegen de hoogste rente binnen de toegewezen bandbreedte. Als er genoeg vraag is en de lening is volgestort op de aanvankelijke rente, kunnen investeerders onderbieden en voor 0,5 procent minder meedoen. Dit ten koste van een investeerder die op de hogere rente heeft ingeschreven. Bij genoeg belangstelling kan de rente dalen tot aan de onderkant van de bandbreedte. Ondernemers en investeerders krijgen zo een reële rente die transparant tot stand is gekomen.

Transparantie is niet iets wat we alleen van de deelnemende ondernemers verlangen. Wij zijn ook maximaal transparant ten aanzien van onze eigen rol. Als begeleidende partij ontvangen wij jaarlijks van elke investeerder een administratie-fee van 1 procent plus een eenmalige transactie-fee van de ondernemer. Die laatste is afhankelijk van het type lening en de looptijd daarvan. Alle voorwaarden en prijzen zijn op onze website te vinden.

We toetsen ondernemingen onafhankelijk; de uitkomsten plaatsen we online. Investeerders vinden op ons platform aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in solide ondernemingen. De condities zijn vooraf helder vastgelegd en online inzichtelijk. Geen van de partijen komt dan achteraf voor verrassingen te staan. De kans op succes is dan voor zowel investeerder als ondernemer het grootst.

Capital Circle is de schakel tussen groeipotentieel, kapitaalbehoefte en rendement. Tussen ondernemer en investeerder. Vertrouwen vormt de basis. Capital Circle; A Circle of Trust*.

* Toelichting 'A Circle of Trust'

De onderscheidende principes en methoden van Capital Circle die het mogelijk maken om nieuwe relaties aan te knopen en gezamenlijk nieuwe kansen te kapitaliseren. Een veilige omgeving waar nieuwe projecten een kans krijgen om te groeien en aan kracht te winnen op basis van zorgvuldig opgebouwd, wederzijds vertrouwen.