Hulp nodig? Neem contact op en wij helpen u graag verder.
Arrangementen: helder, transparant én snel

Arrangementen: helder, transparant én snel

Geplaatst op door

Capital Circle is gespecialiseerd in de franchiseformules en hanteert daarbij een doordacht gekozen werkwijze. In overleg met de franchisegever worden er op voorhand standaardregels afgesproken waaraan een franchisenemer en een businessplan moeten voldoen. Dankzij zo’n ‘arrangement’ weet iedereen waar hij aan toe is: Capital Circle, franchisegever én –nemer.

Voordat een nieuw project van start gaat en op de website van online financieringsplatform Capital Circle verschijnt, wordt er druk overlegd met de franchisegever om tot een zo goed mogelijk arrangement te komen. Samen stellen ze een pakket aan standaardregels op waaraan een project moet voldoen en hoe de informatie over een project moet worden aangeleverd. Zo’n ‘arrangement’ heeft enkel voordelen: het is transparant, helder, efficiënt en men kan veel sneller projecten financieren.

Eisen
In het arrangement spreken Capital Circle en een franchisegever allerlei zaken af. Eisen voor solvabiliteit en rendement worden vastgelegd en er wordt gekeken naar zekerheden. Ook hoe een franchisenemer een project moet aanleveren en andere voorwaarden komen in het arrangement te staan. Dankzij die afspraken weet iedereen waar hij aan toe is. Franchisegevers kunnen binnen een transparant en helder kader op zoek naar ondernemers, en die laatsten weten gelijk wat ze moeten doen om in aanmerking te komen.

Vier weken
De duidelijke set afspraken en voorwaarden maken het voor de franchisegever immers makkelijker om franchisenemers te vinden. Is er een locatie en een geschikte ondernemer gevonden, dan weten zowel franchisegever als –nemer dat het project gefinancierd zal worden en kan men heel snel in actie komen. Dit levert een enorme tijdswinst op.
Op die manier kan, zodra er een arrangement gesloten is en een franchisenemer gevonden is, het project via Capital Circle al na viér weken gefinancierd zijn.

Nog zes Jamins
Sinds de afronding van de Jamin-projecten heeft Capital Circle opnieuw arrangementen gesloten met de snoepgigant, maar ook met kappersgroep Cuts & Colours en franchiseketen Crêpe Affaire. Naar verwachting zullen er nog in het eerste kwartaal zés Jamin-projecten van start gaan. Met Subway ten slotte werkt Capital Circle nog aan een overeenkomst, maar ook daar zou een eerste project al eind maart op de website kunnen verschijnen.


Donderdag 18 februari 2016 licht co-founder Coert Coomans de arrangementen verder toe tijdens de FranchiseFormules Netwerkmiddag in Hotel New York te Rotterdam.

Investeer vandaag!

Investeren